Điều khoản dịch vụ của Xây Dựng Kim Anh

1. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

1.1 Chúng tôi là Xây Dựng Kim Anh trừ khi được quy định khác (sau đây được gọi là “Xây Dựng Kim Anh” hoặc “chúng tôi”).

1.2 Các Điều khoản và Điều kiện này được áp dụng cho các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp trên trang web. Khi đồng ý đặt mua hàng hoặc sử dụng dịch vụ. Quý khách đã chấp nhận bị ràng buộc pháp lý bởi các Điều khoản và Điều kiện này.

1.3 Các Điều khoản và Điều kiện này nhằm đảm bảo quyền lợi của khách hàng mà chúng tôi cung cấp sản phẩm hay dịch vụ.

2. ĐỊNH NGHĨA

2.1 Trong các Điều khoản và Điều kiện này:

a) “Ngày làm việc” nghĩa là các ngày trong tuần ngoại trừ Chủ Nhật và bất kì ngày lễ nào ở Việt Nam;

b) “Hợp đồng” có nghĩa là Đơn hàng của một hoặc nhiều Sản Phẩm theo như Điều khoản và Điều kiện này được chúng tôi đồng ý;

c) “Quý khách” hay “Khách hàng” là bất kỳ cá nhân nào liên hệ trên trang Xây Dựng Kim Anh;

d) “Hợp đồng” có nghĩa là hợp đồng của Quý khách tuân theo các Điều khoản và Điều kiện mà chúng tôi đã chấp nhận;

e) Những từ ám chỉ “điều khoản” có nghĩa là những mục và điều trong bản Điều khoản và Điều kiện này;

2.2 Các tiêu đề chỉ mang tính tham khảo chứ không ảnh hưởng đến việc giải thích hay cấu trúc của các Điều khoản và Điều kiện này;

2.3 Những từ thể hiện số ít bao gồm luôn cả số nhiều và ngược lại. Những từ thể hiện giới tính bao gồm các giới tính và những từ liên quan đến người bao gồm các cá nhân, công ty, tập đoàn, hoặc liên doanh;

2.4 Những từ mang nghĩa “bao gồm” hoặc tương tự có nghĩa là không có giới hạn.

3. QUY ĐỊNH VỀ KHÁCH HÀNG

Để dùng dịch vụ của Xây Dựng Kim Anh, Quý khách phải từ đủ 18 tuổi và thuộc công dân của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

4. NGHIÊM CẤM

Quý khách không được sử dụng sai mục đích của trang Web. Chúng tôi không đồng ý hoặc khuyến khích phạm tội hình sự, chuyển giao hoặc phát tán virus bao gồm nhưng không giới hạn các loại Trojan, worm, logic bom hoặc đăng tải những tài liệu khác lên trang Web mà có thể gây nguy hiểm đến hệ thống kỹ thuật; hoặc xâm phạm thông tin mật hoặc bất kỳ phương thức nào mang tính xúc phạm hoặc khiêu dâm; hoặc tìm cách hack vào trong bất kỳ các Dịch vụ; làm hư cơ sở dữ liệu; làm ảnh hưởng đến bất kỳ người dùng nào; xâm phạm quyền lợi chính đáng của bất kỳ cá nhân nào; gửi đi bất kỳ đoạn phim hoặc tài liệu quảng cáo nào; hoặc có ý định làm ảnh hưởng đến hiệu suất hoặc chức năng của bất kỳ thiết bị máy tính được truy cập thông qua trang Web. Bất kỳ vi phạm nào đến điều khoản này đều được coi là phạm tội hình sự căn cứ Bộ Luật hình sự 1999 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Điều 224, 225 và 226 của Bộ Luật hình sự 1999). Trong trường hợp xảy ra hành vi vi phạm, Xây Dựng Kim Anh sẽ báo cáo hành vi vi phạm đó đến những cơ quan thực thi pháp luật liên quan và tiến hành những biện pháp pháp lý thích hợp.

5. TOÀN BỘ THỎA THUẬN

5.1 Các Điều khoản và Điều kiện này được áp dụng cho tất cả các Đơn hàng và Hợp đồng đã hoặc sẽ được thực hiện bởi chúng tôi cho việc buôn bán và cung cấp sản phẩm. Các Điều Khoản & Điều Kiện này hình thành toàn bộ thỏa thuận giữa Xây Dựng Kim Anh và Khách hàng và thay thế bất kỳ và toàn bộ những thỏa thuận đang có và tồn tại cùng lúc giữa Xây Dựng Kim Anh và Khách hàng. Điều khoản nào bị hủy bỏ trong bản Điều khoản và Điều kiện này chỉ có hiệu lực khi được lập thành văn bản và ký bởi người có thẩm quyền của Xây Dựng Kim Anh.

5.2 Các Điều khoản và Điều kiện này sẽ khống chế bất cứ điều khoản nào do Quý khách đề ra. Bất cứ điều kiện nào Quý khách gửi, đề xuất hay quy định bằng bất cứ hình thức nào tại bất kì thời điểm nào, cho dù là gửi văn bản qua email hay lời nói, sẽ bị từ bỏ và loại trừ.

5.3 Không có bất kì điều khoản hay thay đổi nào khác cho những Điều khoản và Điều kiện này mang tính ràng buộc, trừ phi được chấp nhận bằng văn bản có chữ ký của chúng tôi.