Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng, chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn sử dụng các dịch vụ được cung cấp trên các trang web của chúng tôi hoặc tương tác với chúng tôi. Dữ liệu cá nhân là bất kỳ thông tin nào về bạn mà bạn có thể được nhận dạng hoặc có thể nhận dạng được. Điều này có thể bao gồm các thông tin như:

  • Tên, ngày sinh, địa chỉ email, địa chỉ bưu điện, số điện thoại, số điện thoại di động,…
  • Thông tin về thiết bị của bạn (chẳng hạn như địa chỉ IP, là mã số để xác định thiết bị của bạn có thể cung cấp thông tin về quốc gia, khu vực hoặc thành phố nơi bạn ở)
  • Thông tin liên quan đến cách bạn sử dụng và tương tác với các trang web và dịch vụ của chúng tôi. Đôi khi các trang web và ứng dụng của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web và dịch vụ không thuộc nhóm dịch vụ của Xây Dựng Kim Anh. Các trang web và dịch vụ này có chính sách bảo mật của riêng họ. Nếu bạn nhấp vào liên kết đến các trang web và ứng dụng không phải của Xây Dựng Kim Anh, bạn nên đọc chính sách bảo mật được hiển thị trên trang web của họ.

Các loại dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập về bạn:

Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn truy cập các trang web của chúng tôi, đăng ký sản phẩm hoặc dịch vụ, đóng góp cho Xây Dựng Kim Anh hoặc khi bạn tương tác với chúng tôi. Chúng tôi sẽ chỉ thu thập dữ liệu cá nhân của bạn theo luật hiện hành. Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn theo nhiều cách khác nhau:

  • Trực tiếp từ bạn, khi bạn đăng ký dịch vụ của chúng tôi và khi bạn duyệt các trang web của chúng tôi hoặc sử dụng các ứng dụng của chúng tôi
  • Dữ liệu cá nhân chúng tôi tạo ra về bạn, ví dụ: dữ liệu cá nhân mà chúng tôi sử dụng để xác thực bạn hoặc dữ liệu cá nhân ở dạng địa chỉ IP của bạn hoặc tùy chọn của bạn
  • Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập từ các bên thứ ba, ví dụ: dữ liệu cá nhân giúp chúng tôi chống gian lận hoặc chúng tôi thu thập, với sự cho phép của bạn, khi bạn tương tác với các tài khoản mạng xã hội của mình.

Khi bạn đăng ký nhận đơn giá xây dựng trên https://xaydungkimanh.com/, chúng tôi thu thập:

  • Tên của bạn.
  • Địa chỉ email của bạn.
  • Điện thoại của bạn.
  • Các chi tiết khác như địa chỉ cư trú hoặc địa chỉ hiện tại của bạn khi bạn đăng ký nhận thông tin.

Liên hệ với chúng tôi để biết thông tin về cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn hoặc nếu bạn lo lắng về cách dữ liệu cá nhân của bạn được sử dụng, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại C40 - KDC Hiệp Thành - Nguyễn Thị Búp, P. Hiệp Thành, Quận 12, TP.HCM. Hoặc, gửi email tới xaydungkimanh@gmail.com