SỬA NHÀ BÁC NĂM

Với hiện hữu đã có nhà bác NINH DUY NĂM tại đường quận Tân Phú là 3 tầng, khi khảo sát hiện trang nhà là : móng chận vịt khích thường 1.4mx1.6m, thép cột 4phi 16, thép đai phi 6, thép đà phi 16, nhà nhịp 4.6mx16m.
Với yêu cầu cảu chủ nhà là gia cố lên thành 5 tầng, sau khi khảo sát móng và địa chất công ty thiết kế như sau :
– Với sứ nặng của công trình thì cần gia cố lại từ móng chân vịt công ty thiết kế lại móng băng, biện pháp là đào đất rồi dùng kích đỡ nhà khoan cấy thép vào móng chân vịt, vào cổ cột để đúc thành móng băng và đúc thêm một cổ cột mới. Sau đó dỡ bỏ mái đúc cột và sàn như làm mới.

Khảo sát sắt cột, sắt đà

Đào đất móng để gia cố

Đã thấy móng

Sau khi đã đào tới đáy móng ta vệ sinh sạch, đục tạo nhám và khoan cấy thép móng

Khoa cấy thép bổ trụ

Gia cố thép móng băng

Đổ bê tông đà và móng băng

Đổ cổ cột và cột bê tông ngay cạnh cổ cột và cột bê tông cũ cần gia cố

Bỏ mái. đúc cột, đà, sàn như làm mới.
Cắt tường cũ, cấy thép dầm thang,đúc cầu thang đi lên

Đà, sàn làm mới

Khoảng thông tầng phía sau

 

 

SỬA NHÀ BÁC NĂM
Đánh giá bài viết này
Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here